Hjem
Arbeid
Fritid
Hobby
Politikk

 

 ARBEID 

 Askøy er en fantastisk interessant kommune både når det gjelder 
 natur og historie. Jeg tror de færreste askøyværinger egentlig er klar
 over hvor mye spennende som finnes omtrent rett utenfor stuedøren! 

   
 Det finnes mange måter å undervise på, men ingen fasitsvar for hva
 som gir de beste resultatene. Det er nødvendig å ha flere strenger å
 spille på, god undervisning krever allsidighet!

  
 Follese skole har vært min arbeidsplass fra høsten 1979.
 ( minus et kortvarig engasjement som koordinator for barn og unge
 skoleåret 2001-2002) 
 Follese er en trivelig skole med et godt læringsmiljø


 Multi Gyldendal Forlag 

Hvis vi ville ......

 Gratismateriell til bruk i undervisningen

Mobbing er ut

 Mobbing - for alvorlig til å overlates til ekspertene? 
 ( Leserinnlegg i Utdanning nr 8  - 2005 )

 Pappkuber fra Kappa Grenland

 De blå soppkassene er ideelle til å lagring av saker og ting

 
Ajourført
04.10.2014